Aanbod

outside.jpg

Samen

Samen staat voor het organiseren van activiteiten in de wijk die de ontmoeting, saamhorigheid, en het meedoen in de wijk faciliteren en stimuleren.

talking.jpg

Helpen

Onder de noemer Helpen willen we er zijn voor mensen die een duwtje in de rug nodig hebben door een goed gesprek, waar dat past een helpende hand en/of de wijkbewoner helpen hulp op maat te vinden.

bijbel.jpg

Geloven

De wijkbewoners die dat willen kunnen aanhaken bij de samenkomst; elkaar ontmoeten en samen een goed gesprek hebben over het leven, God en geloven.

burendag

Pioniersplek

Van Harte organiseert bovenstaande activiteiten als pioniersplek die verbonden is aan de Hofkerk, wijkgemeente van de Protestantse gemeente Doetinchem.

locatie

Locatie

Om het Samen, Helpen en Geloven meer vorm te kunnen geven is van Harte op zoek naar een vaste locatie. Daarvoor wil van Harte komen tot het openstellen van een inloopplek waar bewoners uit de wijk Doetinchem-Noord binnen kunnen lopen zodat ze hun verhaal kunnen doen, gezelligheid ervaren en aanhaken aan de georganiseerde activiteiten.

Een vraag?

Heb jij behoefte aan een gesprek? Wil je meer weten over het geloof? Of heb je een praktische vraag? Schroom niet en mail ons. Wij nemen dan contact met je op.