Word donateur

Bij Pioniersplek Van Harte is het onze drijfveer om activiteiten te organiseren voor wijkbewoners in de wijk Doetinchem-Noord, die de ontmoeting, saamhorigheid, naoberschap en het meedoen in de wijk faciliteren en stimuleren. Daarnaast hebben we als doel een (geloofs)gemeenschap op te richten waar ruimte is om na te denken en te spreken over zingeving vanuit het christelijk geloof, passend bij de individuele wijkbewoner. Meer hierover lees je in ons beleidsplan.

Onze activiteiten kunnen gefaciliteerd worden mede door de vrijgevigheid van kerk en mens, die geloven in het maken van een positieve impact.

Elke bijdrage, groot of klein, brengt ons dichter bij het realiseren van onze doelen. Het ondersteunt direct de gemeenschap van Doetinchem-Noord én de individuen in de wijk. Uw donatie helpt ons er nog meer voor wijkbewoners te zijn en te faciliteren waar nodig.

little_heart

Hoe u kunt helpen

Helpt u mee? Elke donatie, ongeacht het bedrag, maakt een groot verschil in de levens van degenen die we helpen. U kunt:

• Een eenmalige gift geven
• Maandelijks/per kwartaal/jaarlijks doneren
• Doneren ten behoeve van één van de activiteiten

Wilt u geven voor activiteiten die betrekking hebben op de thema’s ‘Samen’ en ‘Helpen’ dan kunt u uw gift overmaken t.n.v. stichting ‘Van Harte, Thuis in Noord’ met rekeningnummer:

NL08 RABO 0331 6320 47

Wilt u geven aan activiteiten die betrekking hebben op zingeving en geloven of laat u aan ons waar wij uw gift aan besteden dan kunt u uw gift overmaken t.n.v. stichting ‘Van Harte, Meer Leven in de wijk’ met rekeningnummer:

NL12 RABO 0320 7933 89

Hartelijk dank!